KONTAKT

Redakcia literárneho časopisu ROMBOID, ktorý vydáva Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, má sídlo v centre Bratislavy. Všetky potrebné kontakty nájdete v tejto sekcii...

 Adresa

AOSS

Romboid

Laurinská 2

815 08 Bratislava

Telefónne číslo:
+421 /948 737 585

E-mail:

casopis.romboid@gmail.com

Skype:
Skype.kontakt

Sledujte nás:
Facebook

Twitter