Vážení čitatelia, milí predplatitelia,

01.12.2018

     často ste sa na redakciu obracali s otázkou, prečo ešte nevyšlo nové číslo Romboidu?
Tlačové dáta čísla 7/2018, ktoré malo vyjsť podľa harmonogramu 4. 9. 2018, odovzdala redakcia vydavateľovi AOSS dňa 17. augusta 2018. Odvtedy až doteraz nové vedenie, v osobe pána Erika Markoviča, nevie zabezpečiť distribúciu a predaj a donedávna ani vydanie Romboidu. Niekoľko výtlačkov časopisu totiž vydavateľ rozniesol do Artfora a Martinusu, ktorý však nemôže Romboid predávať, pretože E. Markovič nevypísal dodací list. Okrem 1-2 predajných miest v Bratislave sa časopis zrejme nikde nepredáva, abonenti dostali naposledy číslo v polovici júna, viazne komunikácia so Slovenskou poštou, aj s Mediaprint-Kapou.

     Dúfal som, že je za tým obyčajná neschopnosť čokoľvek zariadiť, zorganizovať. Na neschopnosť zabezpečiť vydanie a distribúciu časopisu poukazoval aj Dodatok k Zmluve
o vytvorení diel a udelení licencie na ich použitie, ktorý koncom októbra predseda AOSS poslal členom redakcie (až na jedného, zrejme zabudol), obsahujúci nezmyselnú klauzulu o ukončení pomeru, kde chýba konkrétny dátum: "Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie do vydania časopisu Romboid č. 7/2018." Až neoverené správy, ktoré sa postupom času potvrdili, že súbežne s našou redakciou s platnou zmluvou do 31. 12. 2018, už pracuje na Romboide ďalší (paralelný?) šéfredaktor, ma vyviedli z omylu. Podľa platného štatútu Rada AOSS odvoláva šéfredaktora časopisu, no mne žiadne odvolanie nijakou formou nedoručili. Tieto kroky svedčia o úrovni "(ne)odosielateľa".

     Z dôvodu straty dôvery, zlej komunikácie a neschopnosti vydavateľa AOSS zabezpečiť riadne vydávanie časopisu, som sa teda rozhodol zrušiť živnosť, prestať platiť odvody do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne za každý nasledujúci mesiac a rezignovať z postu šéfredaktora časopisu Romboid k 30. 11. 2018.

Porozumenie v predvianočnom čase želá

Jaroslav Vlnka

30. 11. 2018