Prezentácie Romboidu v roku 2018

19.11.2017

Banská Bystrica: Postoj chvíľa 2, Katedra translatológie FF UMB, 14. 11. 2017

Dňa 14.11.2017 zorganizovala Katedra translatológie FF v spolupráci s Asociáciou organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) stretnutie Postoj, chvíľa... Na podujatí vystúpili tvorcovia a členovia redakcie prestížneho literárno-kultúrneho časopisu Romboid, prezentovali jeho súčasnú tvár a priblížili tvorbu jednotlivých autorov. Hostí - šéfredaktora Romboidu Jaroslava Vlnku, literárnych vedcov a redaktorov Petra Naščáka, Petra Gregoríka a prekladateľku a predsedníčku AOSS Vladimíru Komorovskú privítali prodekan FF Ivan Šuša a vedúca Katedry translatológie Anita Huťková. Akciu moderoval Peter Gregorík. Podujatie bolo primárne určené študentom prekladateľstva a tlmočníctva, európskych kultúrnych štúdií a slovakistiky. Na podujatí zazneli aj viaceré ukážky z tvorby autorov a prekladateľov Romboidu.             Zdroj: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-translatologie/oznamy-katedry/romboid-na-pode-ff-umb.html

Bratislava: POSTOJ CHVÍĽA 1, Letná čitáreň U červeného raka, 04. 09. 2017

V príjemnom záhradnom prostredí Letnej čitárne U červeného raka sa 4. septembra o 17.00 hod. konala prezentácia časopisu Romboid pred zrakmi takmer šesťdesiatich divákov. Podujatie moderoval jazykový redaktor Peter Gregorík. Zúčastnili sa ho šéfredaktor Romboidu Jaroslav Vlnka, predsedníčka redakčnej rady profesorka Mária Bátorová, člen redakčnej rady profesor Ivo Pospíšil, vedúci Ústavu slavistiky Masarykovej univerzity v Brne, predsedníčka AOSS Vladimíra Komorovská,  redaktor dr. Peter Naščák,  básnik Martin Chudík, básnik, prozaik a dlhoročný hlásateľ Slovenského rozhlasu Marián Šidlík.

Bánovce nad Bebravou: Obývačka pod platanom, 11. 08. 2017

Dňa 11. augusta 2017 bol šéfredaktor Romboidu hosťom podujatia Obývačka pod platanom v Bánovciach nad Bebravou, ktoré sa konalo v rámci kultúrneho leta, kde poskytol rozhovor pre miestnu televíziu a hovoril okrem iného i o časopise...