Vyšiel Romboid č. 3-4/2017

27.04.2017

Nové číslo časopisu Romboid je práve v predaji!

Z obsahu č. 3-4 vyberáme:

Poézia

Zuzana Šeligová: Žena

Michaela Horynová: Básne

Hana Košková: Básne

Alois Marhoul: Básne

Dráma

Milan Richter: Krátky nešťastný život Marilyn Monroe

Próza

Milan Zelinka: Haringerova cena

Liana Millu: Dym nad lágrom Birkenau

Giuliana Tedeschi: Žena v lágri Burkenau

Aldo Carpi: Listy Márii

Konfrontácie
na knihu Zuzana Horváthová - Gabriela Magalová: Oka-Mihy /

Igor Hochel, Lenka Tkáč-Zabáková

Rozhovor s Antonom Hykischom

Eseje

Pavel Branko: Úklady jazyka

Dušan Mikolaj: Vesmír z talloirskej sklárskej dielne

Ivo Pospíšil: Literatura v soukolí neklidné doby

Patrik Šenkár: Od "všeobecného" k "zvláštnemu"

Recenzie
na knihy Ivana Čičmanca, Jána Tazberíka, Rudolfa Dupkalu, Neila Gaimana...

Články
Márie Bátorovej, Vladimíry Komorovskej, Jozefa Leikerta, Petra Žantovského,

Františka Jirku...

Predplaťte si časopis Romboid: získate dobré čítanie a ušetríte 5 €!

Info o predplatnom nájdete tu: https://romboid.webnode.sk/predplatne/