Vyšiel Romboid č. 7/2018.

29.12.2018

__OBSAH

__NAZERANIE...

4 Ľubomír Pajtinka: Zamyslenie o škole 21. storočia

6 Katarína Džunková: Básne

11 Janko Mičko: Keď sa Sibel stane Chantal

__KONFRONTÁCIE

15 Daniela Petríková: Nový svieži hlas

17 Natália Mitková: Závan retro atmosféry

__PREKLAD

19 Galen Ganev: Básne

22 Tatiana Uhalová: Naboso

29 Dušan Mikolaj: Vernisáž ako veľký svet

__MODERNÉ TRENDY V MÉDIÁCH

41  Irena Žantovská, Petr Žantovský: Mediální gramotnost v digitálním věku

__ÚKLADY JAZYKA

48 Pavel Branko: Nebezpečenstvo na každom kroku

56 Taras Muraško: Básne

60 Dariusz Muszer: Chadidža

__KNIHY MESIACA

65 Iva Pospíšila

__RECENZIE

71 Alexander Halvoník - Terapia smrťou

(Jozef Karika: Čierny rok. Vojna mafie)

72 Ladislav Čúzy - Emigrácia nič nevyriešila

(Maroš Hečko: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ)

74 Martin Navrátil - Básnik prvej signálnej sústavy

(Pavol Garan: Šla Pavla šlaviou)

76 Ivan Kamenec - Texty, s ktorými možno vnútorne komunikovať

(Rút Lichnerová: Hlbiny bezpečia

79
Zuzana Švecová - O príšerách a ich dobrote

(Marka Staviarska: Príšeráci)

80
Peter Naščák - Pútavo o bohoch a obroch severu

(Neil Gaiman: Severská mytológia)

82 Jana Waldnerová - Kuděj - ďalšie príbehy Haškovho Švejka

(František Všetička: Kuděj, aneb krása kuráže)

__GPS (GLOSY, POSTREHY, SPRÁVY)

85 O zmysle návratov (aj tých historických ) v literárnom živote

91 Literárne "pulp fiction" / Zhromaždenie priaznivcov populárnej
kultúry ako živá spojnica medzi autorom, dielom a príjemcom umeleckého textu

94 Aforizmy

95 O ilustrátorovi

96 Citát na záver