O NÁS

Romboid - literatúra / život / literárna a umelecká reflexia - je mesačník, ktorý vydáva Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Časopis vznikol v roku 1966, pomenovaný je podľa prelomovej básnickej zbierky Romboid Laca Novomeského.

Založili ho Miroslav Válek a Stanislav Šmatlák, ktorí sa cítili príliš mladí na to, aby uverejňovali v Slovenských pohľadoch a príliš starí, aby uverejňovali v Mladej tvorbe. Periodikum je určené pre literátov a literárnu kritiku. V druhej polovici 70. rokov sa realizovali v časopise kritici ako Valér Mikula a Peter Zajac. Ako redaktori časopisu pôsobili významní spisovatelia, ako napr. Pavel Vilikovský, Mila Haugová a Ivan Štrpka. V rokoch 2010 až 2015 časopis viedol Radoslav Passia, v roku 2016 bola šéfredaktorkou Stanislava Repar, od roku 2017 ho vedie Jaroslav Vlnka.

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Romboid_(časopis)

Dnes Romboid vychádza mesačne (okrem letných mesiacov), spolu desaťkrát ročne, vo formáte 162x235 mmm, v rozsahu 96 strán, v náklade 500 kusov. Cena jedného čísla je 2 € (pre predplatiteľov 1,50 €), cena dvojčísla je 4 € (pre predplatiteľov 3 €).

Časopis vydáva Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava, jeho hlavným partnerom je Fond na podporu umenia. Časopis tlačí: Printio, s. r. o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina. Ev 4439/11, ISSN 0231-6714.

Romboid na internete má heslo vo Wikipédii, profily na Facebooku, takisto na Twitteri a na Google+, aj túto internetovú stránku. Informácie o časopise nájdete aj na stránke Literárneho informačného centra.