Predplatné

Časopis si môžete objednať:

  • na každej Slovenskej pošte
  • u doručovateľa Slovenskej pošty

  • mailom na adrese predplatne@slposta.sk
  • klasickou poštou na adrese: Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214, P.O. Box 164
  • telefonicky na čísle 02/45 248 213
  • prostredníctvom stránky: www.ares.sk/distribucia-casopisov/ , e-mailom na adrese: ares@ares.sk, faxom na tel. č. 00421 2 48 20 45 28, telefonicky na tel. č. 00421 2 48 20 45 10 - 11, 00421 2 43 41 46 64, alebo písomne na poštovej adrese: Ares spol. s r.o., Elektrárenská 12091,  831 04 Bratislava