Pripravujeme

Časopis Romboid bude prinášať tieto rubriky:

Nazeranie (na aktuálnu problematiku) − úvodná rubrika, namiesto editoriálu. V každom čísle poskytnem tento priestor pre osobnosť literárneho života, kultúrneho diania alebo umeleckého sveta.

Konfrontácie − tradičná rubrika, v ktorej sa pretínajú dva rôzne pohľady na jeden literárny artefakt.

Archívny výber bude obsahovať, ako som už spomínal vyššie, ukážky z hodnotných a zaujímavých príspevkov uverejnených v Romboide počas jeho viac než 50-ročnej histórie. Táto rubrika bude obohatená o kľúčové artefakty z obdobia vzniku AOSS.

Recenzie, v tejto rubrike budú kritici a recenzenti analyzovať, hodnotiť a informovať najmä o nových knihách pôvodnej literatúry, prekladovej literatúry a literatúry faktu.

GPS (Glosy, Portréty, Správy) bude rázcestím, na ktorom sa budú zbiehať rôzne živé publicistické žánre, kde sa predstavia aktuality z oblasti literatúry, umenia a kultúry. Rubrika bude premostená s činnosťou AOSS (Ceny AOSS, Wolkrova Polianka, rôzne akcie, veľtrhy, festivaly, čítačky atď.).

Autorské rubriky (názvy určia autori), seriály, ktoré by trvali nanajvýš rok. Podľa charakteru budú publikované v rámci "GPS" alebo vyčlenené ako samostatné a zaradené do vnútra čísla.

Tematicky ladené čísla: príležitostné, ale aj zámerné bloky domácej, menšinovej (maďarskej a ukrajinskej v slovenskom preklade), prekladovej, rodovej, skupinovej a inej literatúry.