Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vznikla v roku 1990 ako občianske združenie, ktoré združuje šesť rovnoprávnych, samostatných organizácií a v preambule Stanov AOSS si kladie za cieľ presadzovať záujmy slovenskej literatúry i literatúr národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky predovšetkým na stránkach časopisu Romboid s vyše 50-ročnou tradíciou, ktorý vydáva od čísla 8/1993.

AOSS vyvíja samostatnú vydavateľskú činnosť a podporuje publikačnú a vydavateľskú činnosť členov šiestich členských organizácií, ku ktorým prináležia:

Klub nezávislých spisovateľov (KNS) - prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., predsedníčka KNS

Klub spisovateľov literatúry faktu (KSLF) - prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., predseda KSLF

Obec spisovateľov Slovenska (OSS) - Ing. Peter Juščák, predseda OSS

Slovenské centrum PEN (SC PEN) - PhDr. Milan Richter, predseda SC PEN

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku (SMSS) - Gyula Hodossy, predseda SMSS

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku (SUSS) - Ivan Jackanin, predseda SUSS

AOSS koordinuje spoločnú literárnu a kultúrno-spoločenskú činnosť všetkých členských organizácií a dbá o rovnaké podmienky pre ich činnosť. AOSS každoročne udeľuje vlastným autorom Cenu AOSS, autorom literatúry faktu Cenu V. Zamarovského, kým zahraničným slovakistom Cenu P. O. Hviezdoslava a zároveň organizuje v úzkej spolupráci s Mestom Vysoké Tatry pre mladých poetov-debutantov aj literárnu súťaž Wolkrova Polianka s
vyše polstoročnou tradíciou. Hlavným partnerom kultúrno-literárnych činností je Fond na podporu umenia.


ROMBOID TLAČÍ:

printio, s.r.o.
Kragujevská 1
010 01 Žilina

Telefón: +421 41 45 10 013
E-mail: info@printio.sk